ISACA RISK AWARD

Elk jaar reikt ISACA de ISACA RISK Award uit voor de beste masterscriptie. Als je recentelijk je masterscriptie hebt geschreven over een IT-gerelateerd onderwerp (informatie- en communicatietechnologie) terwijl je bent ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling, stuur ons dan je scriptie voor 1 november 2020. De winnaar ontvangt de Risk Award en een geldprijs van € 1.500,-.

Zowel studenten als begeleiders kunnen een scriptie indienen en meedingen voor de ISACA RISK Award. Dit doe je door een digitale versie van je scriptie naar de secretariaat van de ISACA-RISK Award te sturen. Alleen scripties die in het kalenderjaar 2019 zijn afgerond binnen het veld IT / Assurance komen in aanmerking.

Criteria

 1. Scriptie geschreven binnen het IT-domein (Informatie & Communicatie Technologie)*;
 2. Scriptie die vallen binnen het kalenderjaar 2019;
 3. Ingeschreven in een Nederlandse onderwijsinstelling;
 4. Zelf-nominaties zijn toegestaan.

*Scripties met het onderwerp Informatiebeveiliging zijn uitgesloten voor de RISK Award en wordt doorgestuurd naar de prijscommissie van de Joop Bautz Information Security Award.

De deadline voor inzending is 1 november 2020. Dien de scriptie in door een e-mail te sturen naar de jury van de Thesis Award: ln.tneveksir@liame.

Voorzie je inzending van de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studierichting
 • Niveau
 • Naam van de promotor (met zijn / haar contactgegevens)
 • Korte motivatie waarin de relevantie van het proefschrift voor het ISACA RISK EVENT wordt aangegeven (max. 150 woorden)

Inzending

Dien de scriptie en de hierboven genoemde informatie in door een e-mail te sturen naar de jury van de Thesis Award: ln.tneveksir@liame onder vermelding van ThesisAward.

Voorwaarden

 1. Alle personen of organisaties komen in aanmerking om deze prijs te ontvangen. De kandidaat hoeft geen lid te zijn van ISACA NL om in aanmerking te komen voor de prijs. In het geval van personen komen genomineerden met een strafblad niet in aanmerking.
 2. Zelf-nominaties zijn toegestaan.
 3. Een scriptie geschreven over het onderwerp informatiebeveiliging is uitgesloten en wordt doorgestuurd aan de toekenningscommissie van de Joop Bautz Information Security Award.
 4. Het volgende beoordelingsproces is van toepassing:
  • De conferentiecommissie is verantwoordelijk voor het beoordelingsproces met betrekking tot de voorgedragen kandidaten. Het comité zal een aanbeveling doen aan het bestuur van ISACA NL over de voorgestelde prijswinnaars. In het geval dat een kandidaat niet voldoet aan de criteria met betrekking tot een award, behouden het comité en het Bestuur van ISACA NL zich het recht voor om de award niet toe te kennen.
 5. Het comité baseert zijn aanbeveling aan de ISACA NL- bestuur op het volgende:
  • beoordeling van documentatie verstrekt door de kandidaat van de kandidaat;
  • voor zover nodig, eventuele aanvullende informatie verstrekt door de kandidaat;
  • voor zover nodig, de observaties van de vermelde referenties van de kandidaat; en
  • voor zover nodig, interviews afgenomen met de genomineerde kandidaat.
 6. De vaststelling van de prijswinnaars is naar goeddunken van de ISACA NL- bestuur. De genomen beslissingen zijn definitief en kunnen niet in beroep worden gegaan of worden herzien.
 7. Er is geen verplichting om de award in enig jaar uit te reiken. Prijzen worden toegekend op basis van verdienste. Het aantal toekenningen in één jaar wordt overgelaten aan het oordeel van het Conferentiecomité en het bestuur.
 8. Reis- en verblijfkosten: in het geval dat de genomineerde op de shortlist staat, dekt het Chapter de kosten van zijn/haar aanwezigheid op het evenement waarop de prijs wordt uitgereikt. Alle andere kosten die door de kandidaat worden gemaakt, niet beperkt tot- maar inclusief reis- en verblijfkosten, zijn voor rekening van de kandidaat en worden niet gedekt door de Chapter.

Plaats een reactie

Hoofdsponsor Risk Event

Het Risk Event wordt mede mogelijk gemaakt door:

ISACA NL

ISACA NL is het Nederlandse Chapter van ISACA.org.
KVK nummer: 40412008

ISACA.org
ISACA50.org
ISACA.nl

Contact

Over het Risk Event

ISACA NL organiseert het jaarlijkse Risk Event. Met een grote verscheidenheid / diversiteit aan sprekers en verschillende hoofdstreams; Bedrijfsrisico’s, IT-beveiligingsrisico’s en innovatie en technische risico’s. Elke stream bevat verschillende seminars, waar de deelnemer het programma kan kiezen dat het beste bij zijn wensen en interesses past.