Risk Event verplaatst naar 2021

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten, met instemming van de leden op onze Algemene ledenvergadering op 8 juni jl., dat het ISACA Risk Event van 1 december 2020 niet door zal gaan.
Momenteel zijn wij van mening dat het organiseren van dit event een te groot gezondheidsrisico met zich meebrengt. Wij betreuren dit uiteraard zeer.

Tot in 2021

Desalniettemin hopen wij van harte dat wij het Risk Event in 2021 opnieuw kunnen organiseren, en dat wij u dan mogen begroeten. Wederom zullen we dan een mooi programma voor u samenstellen, wellicht met deels dezelfde sprekers. Zodra wij hierover meer weten zullen wij u nader informeren via de pagina over het Risk Event op isaca.nl en uiteraard op deze website.

Vragen

De meest actuele informatie aangaande terugbetaling en voucher vindt u op deze pagina op isaca.nl. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ln.acasi@tneveksir.

Risk Event postponed to 2021

It is with great sorrow that we herewith inform you that the ISACA Risk Event planned on December 1st, 2020 will be cancelled. With the approval of the general members meeting on June 8, we have decided that, due to COVID-19, organizing this event is currently posing too great a health risk. We deeply regret this.

See you in 2021

Nevertheless, we sincerely hope that we can re-organize the Risk Event at a later date and welcome you then. We will make an effort to compose an excellent program for you once more, perhaps with partly the same speakers.

We are currently looking to set a date in 2021. As soon as we know more about this, we will inform you on the Risk Event page on isaca.nl and on this website.

Questions

You can find the most current information regarding refund and voucher on this page on our website isaca.nl. If you have any questions regarding the cancellation, please do not hesitate to contact us by sending an e-mail to ln.acasi@tneveksir.